.

A

aangrijpingspunt
aantrekking
aardlekschakelaar
absolute temperatuur
absorberen
accommoderen
adapter
adsorberen
adsorptie
adsorptiemiddel
afschenken
afstand
airbag
ampere
amplitude
arbeid
arm
atomaire massa - eenheid
atoommassa
atoomnummer
atoomsoort
automatische veiligheid

B

balk
base
basis
bederven
beeldafstand
beeldpunt
beginstof
bevriest
bewegingsenergie
bezinken
bezinksel
bijziend
BINAS
biobrandstof
blauwe vlam
bolle lens
brandbestrijding
brandblusser
branddeken
branddriehoek
brandgeur
brandpunt
brandpuntsafstand
brandstof
broeikaseffect
broeikasgas
broomwater
buret

C

centrale verwarming
chemiekaart
chemische reactie
coefficient
collector
composiet
concentratie
condensatiepunt
condensator
condenseren
condenspunt
constante snelheid
constructie
corrodeert
corrosief
crashtest
crashtestdummy
crosslinken
crosslinker
crosslinks
cv-ketel

D

debiet
decibel
decibelschaal
deelstroom
destillaat
destilleren
dichtheid
diffuus
diode
donker voorwerp
doorlaatrichting
drijven
drinkwater
druk
Duitse Hardheidsgraden
dynamo

E

echo
edel metaal
eenheid
eenparig versnelde beweging
eenparig vertraagde beweging
eenparige beweging
elastische vervorming
electriciteitscentrale
elektriciteit
elektriciteitscentrale
elektrische energie
elektrode
elektrolyse
elektromagneet
elektron
element
emitter
emulgator
emulsie
energie
enkelvoudig
evenwijdig
extract
extractiemiddel
extraheren

F

fase
faseovergang
fenolftaleine
filtraat
filtreren
formule
fotolyse
fractie
frequentie
frequentiebereik
Fresnel lens

G

gas
gas fase
gasvorm
gasvormige stof
gehoorbeschadiging
gehoordrempel
gehoorgrens
gele vlam
geleiden
geleider
geleiding
geluid
geluidsbron
geluidsgolf
geluidsniveau
geluidsoverlast
geluidssnelheid
geluidssterkte
gemiddelde snelheid
generator
gevarensymbool
gewicht
gezichtsveld
GGFIBAC
glaszekering
gravitatie constante
grof mengsel
grootheid

H

halfschaduw
hangpunt
hard water
harde zeep
hefboom
hefboomregel
hefboomwet
hergebruik
hinderlijk
hoek
hoek van inval
hoek van terugkaatsing
holle lens
hoofdas
hoofdsteun
hoofdstroom
hoogte- energie
hydrofiel
hydrofoob

I

indampen
indicator
indicatorpapier
industriewater
inhoud
intertie
ion
ionenwisselaar
isolatie
isolator
isoleren

J

joule

K

kalkaanslag
kalksteen
kalkwater
kalkzeep
katalysator
katrol
kelvin
kernschaduw
kijklijn
kijkpunt
kilowattuur
kilowattuurmeter
klankkast
kleurenblind
koelmiddel
kommaformule
kooiconstructie
kookpunt
kooktraject
kooldioxide
koolmonoxide
koolstofdioxide
koolstofmono- oxide
koolstofmonoxide
koolwaterstof
kopersulfaat
kopstaart methode
kortsluiting
kracht
krachtenschaal
krachtmeter
kraken
kreukelzone
kristal
kristalrooster
kruisregel
kubus
kunststof

L

labjas
lakmoes
lakmoespapier
LDR
LED
ledje
legering
lens
licht
lichtbreking
lichtbron
lichtstraal
lineair
luidspreker

M

maansverduistering
macht
machtsverheffen
magneet
massa
massamiddelpunt
massapercentage
massaverhouding
mengsel
metaal
metriek
metrisch stelsel
molecuul
molecuulformule
molecuulmassa
molecuulmodel
moment
momentwet
monomeer
multimeter

N

natuurlijke zeep
neerslag
neerslagreactie
negatieve lens
nettokracht
netvlies
neutraliseren
nevel
newton
newtonmeter
nooddouche
noodknop
noodstop
normaal
NTC

O

ohm
omgekeerd evenredig
omslagtraject
onderdompelmethode
ondermaat
onregelmatig voorwerp
ontbinden
ontbrandingstemperatuur
onthardingsmiddel
ontkalken
ontleden
ontledingsreactie
ontmengen
ontvanger
onverzadigd
onvolledige verbranding
oogdouche
oogwasfles
oplosbaarheid
oplosbaarheidstabel
oplosmiddel
oplossen
oplossing
oppervlakte
optisch middelpunt
oscilloscoop
oscilloscoopbeeld
overbelasting
overmaat
overvette zeep
oxide

P

parallel
periodiek systeem
pH-schaal
pH-waarde
pictogram
pijngrens
plastic
plastische vervorming
polymeer
polymerisatie
positieve lens
potentiele energie
primaire kleuren
primaire spoel
prisma
profiel
puntlichtbron

R

radiator
radioactief
randaarde
randstraal
rationele naam
reactant
reactie
reactieafstand
reactieproduct
reactieschema
reactiesnelheid
reactietijd
reactievergelijking
reagens
recht evenredig
recyclen
reedcontact
reeel beeld
regelmatig voorwerp
relais
remafstand
remmen
remweg
rendement
residu
resultante
rijp
rioolwater
rodekoolsap
roet
rook
ruisende blauwe vlam
ruststand

S

s,t-diagram
samengesteld
schaduw
schakeling
schakelschema
scheiding
scheidingsmethode
schotelkoeler
schuim
secundaire spoel
serie
smeltdraad
smelten
smeltpunt
smelttraject
smeltveiligheid
snaar
snelheid
somkracht
soortelijke weerstand
spankracht
spanning
spanningsbron
spanningsmeter
spanningsverschil
speaker
spectrum
sperrichting
spiegelwet
spierkracht
spoel
spoelmiddel
stadsverwarming
steunpunt
stof
stofeigenschap
stollen
stolpunt
stopafstand
straling
stroboscoop
stroboscopische foto
stroming
stroomkring
stroommeter
stroomsterkte
sublimeren
suspensie
synthetische zeep

T

takel
thermoharder
thermolyse
thermoplast
tijd
titratie
titreren
toonhoogte
traagheid
transformator
transistor
trekkracht
trekveer
tribune- ion
trillen
trilling
trillingstijd
triviale naam
troebel
tussenstof
typeplaatje

U

uitrekking
uitwijking
uitzetten

V

v,t-diagram
valversnelling
vaste fase
vaste stof
vector
veer
veerconstante
veerkracht
veerunster
veiligheidsbril
veiligheidsgordel
veiligheidskaart
verband ( verbanden )
verbinding
verbranden
verbranding
verbrandingsverschijnsel
verdampen
verdelingsgraad
vergroting
verhoudingsformule
verhoudingstabel
verkleuren
vermogen
versnelde beweging
versnelling
vertraagde beweging
vertraging
vervangingsweerstand
vervorming
verzadigen
verziend
virtueel beeld
vloeibaar
vloeibare fase
vloeibare stof
vloeibare zeep
volledige verbranding
volt
volume
volumepercentage
vonk
voortplantingssnelheid
voorwerp
voorwerpsafstand

W

warmte
warmtegeleiding
warmtekrachtkoppeling
warmtestraling
warmtetransport
water
waterkringloop
watermeter
watt
weerstand
wet van Ohm
wetenschappelijke notatie
windingen
windkracht
wisselspanning
wkk

Z

zeep
zeepmolecuul
zekering
zinken
zonneboiler
zonsverduistering
zout
zoutformule
zuiver
zuur
zuurrest
zwaar metaal
zwaarte- energie
zwaartekracht
zwaartepunt
zwaveldioxide
zweven
 

 

| + -