Direct zoeken
 

.

bewegingsenergie

Bewegingsenergie ❹

uitleg

Om een voorwerp in beweging te brengen is energie nodig. Dit merk je wanneer je gaat fietsen. Je begint na een tijdje moe te worden. De auto gebruikt hiervoor bijvoorbeeld brandstof . Wanneer je met de remmen de fiets stopt komt de energie vrij in de vorm van warmte . Bij raceauto's kun je dit goed zien. De remschijven worden dan soms zo warm dat ze beginnen te gloeien (afbeelding.2). De energie die een bewegend voorwerp heeft noemen we bewegingsenergie . Bewegingsenergie wordt ook wel kinetische energie genoemd. Daarom korten we bewegingsenergie af met Ek.

Hoe zwaarder een voorwerp , hoe meer energie het kost om het in beweging te brengen. De bewegingsenergie is afhankelijk van de massa van het voorwerp . Om een voorwerp sneller te laten bewegen is ook meer energie nodig. De bewegingsenergie is ook afhankelijk van de snelheid . Dit zie je terug in de formule (afbeelding.1). Een auto van 1200.kg die 72.km/h rijdt heeft een bewegingsenergie van 240.kJ (voorbeeld.1).
   

 

Afbeelding 1
  Afbeelding 2
  voorbeeld 1

m = 1200 kg
v = 72 km/h = 72 : 3,6 = 20 m/s
Ek = ?

Ek = ½ · m · v²
Ek = ½ · 1200 · 20²
Ek = ½ · 1200 · 400

Ek = 240.000 J   = 240 kJ

 

Je kunt rekenen met de formule Ek = ½ · m · v²    

 

links & downloads


zwaarte- energie introductie
(0:07:39)

zwaarte- energie
(basics)

zwaarte- energie
(uitgebreid)

introductie op bewegingsenergie
(0:03:08)
 

 

NASK1/V/1-1

 

| + -