Direct zoeken
 

.

Artikelen

De informatie op www.naskpastoor.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Ondanks de constante zorg en aandacht die besteed wordt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Op of aanmerkingen kunnen doorgegeven worden via het contactformulier.

 

De auteur van NaskPastoor kan er niet voor instaan dat de informatie op www.naskpastoor.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

De auteur van NaskPastoor sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.naskpastoor.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.naskpastoor.nl te kunnen raadplegen.

 

Alle materiaal op deze website is beschermd volgens de auteurswet. Copyright 2014 JHB Pastoor Arnhem. Alle rechten voorbehouden.

| + -