Direct zoeken
 

.

neerslagreactie

Neerslagreacties ❹

uitleg

In de oplosbaarheidstabel kun je aflezen of een zout goed of slecht oplosbaar is in water (afbeelding.1). Elke kruising van een kolom en rij stelt een zout voor. Het zout ijzer(III)chloride is goed oplosbaar. Wanneer je een schepje ijzer(III)chloride in water doet, zullen de ijzer ionen en chloride ionen los van elkaar door de vloeistof gaan bewegen. Het zout natriumhydroxide is ook goed oplosbaar. De natrium ionen en hydroxide ionen zullen ook los van elkaar door de vloeistof gaan bewegen als je een schepje natriumhydroxyde oplost in water . Wanneer je deze oplossingen bij elkaar giet maak je een mix van vier verschillende ionen , ijzer, natrium, hydroxide en chloride ionen . Deze ionen komen elkaar in de vloeistof tegen. Zodra de ijzer ionen en hydroxide ionen elkaar tegenkomen gebeurd er iets. Omdat ijzerhydroxide niet goed oplosbaar is in water (afbeelding.1) blijven deze ionen aan elkaar plakken. Er vormt zich een vast zout . We noemen dit een neerslagreactie . De reactie die plaatsvindt noemen we een neerslagreactie .

Fe3+ (aq)   +   OH- (aq)   →   FeOH3 (s)

In dit voorbeeld blijven er nog natrium ionen en chloride ionen in de oplossing . Deze ionen doen niet aan deze reactie mee. Ionen die niet aan een reactie meedoen noemen we tribune- ionen .
  Afbeelding 1

 

Je kunt de neerslagreactie noemen die ontstaat bij een mengsel van twee zout oplossingen.   Video 1 (0:12:58)

 

links & downloads


neerslagreacties 2
(0:014:25)
       

 

NASK2/K/10-13 en 14

 

Nieuwe zouten maken ❹

uitleg

Met een neerslagreactie kun je ook nieuwe zouten maken. Wanneer je bijvoorbeeld een loodnitraat oplossing mengt met ijzer(II)jodide oplossing krijg je een neerslag reactie tussen de lood ionen en jodide ionen . Er vormt zich een vast zout loodjodide.

Pb2+(aq)  +  2 I-(aq)  →  PbI2 (s)

Het zout loodjodide is fel geel van kleur. De nitraat ionen en ijzer ionen blijven in de oplossing . Wanneer je dit geheel filtreert, blijft het vaste loodjodide achter op het filter als residu . Het filtraat bestaat uit de tribune ionen opgelost in water . Als je het filtraat daarna indampt krijg je het vaste zout ijzer(II)nitraat.

Fe2+(aq)  +  2 NO3-(aq)  →   Fe(NO3)2 (s)
  Afbeelding 1

 

NASK2/K/10-15

 

Aantonen van ionen ❹

uitleg

Met neerslagreacties kun je ook de aanwezigheid van opgeloste ionen aantonen. Je gaat dan op zoek naar een zout dat (alleen) met dat ion -soort een neerslag vormt.

In vaatwastabletten zitten vaak fosfaten. Dit betekent dat er fosfaat ionen in de tabletten zitten. Fosfaat ionen zijn slecht voor het milieu wanneer ze in het rioolwater terecht komen. Fabrikanten adverteren daarom met nieuwe, fosfaat-vrije tabletten. Met een neerslagreactie kunnen we aantonen of de tabletten ook echt fosfaatvrij zijn. Het zout aluminiumnitraat is daar een geschikt voorbeeld van. Je lost een vaatwastablet op en voegt er een aluminiumnitraat oplossing aan toe. Als er fosfaat in de tablet zit zal er een neerslag ontstaan van aluminiumfosfaat. Als er geen neerslag ontstaat, is de tablet fosfaatvrij.

 
  Afbeelding 1

 

NASK2/K/10-13

 

Ionen verwijderen ❹

uitleg

Je kunt neerslagreacties ook gebruiken om ongewenste ionen uit water te halen. Een voorbeeld daarvan is het verwijderen van de ionen van zware metalen . Voorbeelden van zware metalen zijn cadmium, kwik, en lood. De ionen van deze metalen zijn zeer schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Cadmium wordt gebruikt voor kleurstoffen in keramiek en email. Kwik vind je in bijvoorbeeld spaarlampen en TL-buizen. Vroeger gebruikte men lood voor bijvoorbeeld waterleidingen en het zat in de benzine. Lood wordt nog steeds veel gebruikt in de huizenbouw om daken mee af te dichten en je vind het in de accu's van auto's.

Het kan nodig zijn om een teveel aan lood ionen uit afvalwater te verwijderen. Dit kan door  een geschikt zout aan het water toe te voegen. De lood ionen vormen dan een neerslag dat van het water te scheiden is door filtratie (afbeelding.1).
  Afbeelding 1

 

NASK2/K/10-15

 

| + -