Direct zoeken
 

.

oplosbaarheidstabel

Zouten oplossen ❹

uitleg

Oplossen van Enkelvoudige Ionen
Wanneer je een zout oplost in water , raken de ionen los van hun vaste plek in het kristalrooster (afbeelding.1). Ze worden dan omhuld door water moleculen waardoor ze elkaar niet meer aantrekken. Je kunt het oplossen van keukenzout zo opschrijven:

NaCl(s) → Na+(aq) + Cl-(aq)

Merk op dat de ladingen van de ionen bij een vast zout worden weggelaten. De fase aq betekent opgelost .
 

Oplossen van Samengestelde Ionen
Ook aluminiumsulfaat lost goed op in water . In het water laten de aluminium ionen en sulfaat ionen elkaar los en worden omhuld door water moleculen . Het samengestelde ion van sulfaat blijft als groepje atomen bij elkaar. Verder zitten alle ionen los van elkaar. De verhouding tussen de aluminium ionen en de sulfaat ionen is nog steeds 2:3 net als in het onopgeloste zout Al2(SO4)3
Het oplossen van aluminiumsulfaat kun je opschrijven als:

Al2(SO4)3 (s)   →   2 Al3+(aq)   +   3 SO42- (aq)

De index van aluminium voor de pijl verandert dus in een coefficient na de pijl. Je mag 2.Al3+(aq) niet schrijven als (Al3+)2 (aq) Dat zou betekenen dat de aluminium ionen in de oplossing bij elkaar blijven als tweetallen, en dat is niet zo.

 

  Afbeelding 1

 

Oplosbaarheid weten
Of een zout wel of niet oplost kun je gemakkelijk aflezen op een oplosbaarheidstabel (afbeelding.2). In deze tabel staan bovenaan allemaal negatieve ionen en aan de linkerkant allemaal positieve ionen . Op de kruising van een positief en negatief ion staat een symbool om iets over de oplosbaarheid in water aan te geven. Een 'g' betekent dat het zout goed oplosbaar is, een 'm' betekent matig oplosbaar en een 's' betekent slecht oplosbaar. Soms zie je een 'o' staan. Dat betekent dat er een reactie plaatsvindt als je dat zout in water probeert op te lossen. Een uitgebreidere oplosbaarheidstabel vind je in je binas.
  Afbeelding 2

 

links & downloads


oplossen deel 1
(0:07:30)

oplossen deel 2
(0:04:28)

zouten oplossen
(0:05:22)

De oplosbaarheidstabel
(0:12:58)
 

 

NASK2/K/10-12

 

| + -