Direct zoeken
 

.

reactiesnelheid

Chemische reactiesnelheid ❸

uitleg

De term chemische reactiesnelheid wordt ook wel afgekort tot reactiesnelheid . Het is de snelheid waarmee een chemische reactie verloopt. Je kunt de reactiesnelheid bijvoorbeeld uitdrukken in de massa van een beginstof die per seconde verdwijnt. Na een bepaalde tijd is er niet genoeg beginstof meer. De reactie stopt dan. De tijd die hiervoor nodig is noemen we ook wel de reactietijd . Er zijn meerdere factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden. Zo wordt de snelheid van de meeste reacties hoger als de temperatuur verhoogt wordt (video 1). Sommige reacties gaan sneller als de druk verhoogt wordt. Je kunt de reactiesnelheid ook verhogen door een katalysator aan de reactie toe te voegen. Dit is een stof die meedoet in de reactie maar niet opgebruikt wordt. Aan het einde van de reactie is er net zoveel katalysator als aan het begin. Een katalysator versnelt de reactie .   Video 1 (0:0:2:06)

 

links & downloads


reactiesnelheid
 
       

 

NASK2/K/10-11

 

Chemische reactiesnelheid beinvloeden ❹

uitleg

Stofsoort
Niet elke chemische reactie gaat even snel. Sommige stoffen willen nu eemaal liever met elkaar reageren dan anderen (video.1). Magnesium reageert goed met zoutzuur. IJzer reageert ook met zoutzuur maar niet zo heftig. In video.1 wordt eerst magnesiumpoeder met zoutzuur gemengd. Je ziet bellen ontstaan. Deze bellen bestaan uit waterstofgas dat afkomstig is van een reactie tussen waterstof ionen en het magnesium.

Mg (s) + 2 H+(aq) → H2 (g) + Mg2+(aq)

Dezelfde reactie vindt ook plaats bij ijzer, alleen veel minder snel. De soort stof heeft invloed op de reactiesnelheid .

  Video 1 (0:03:36)

 

Temperatuur
Om twee moleculen met elkaar te laten reageren, moeten de twee moleculen elkaar tegenkomen. Hoe warmer een stof is, hoe sneller de moleculen gaan bewegen. Als de temperatuur hoger is, hebben de moleculen meer kans om elkaar tegen te komen. Er zullen in dezelfde tijd meer moleculen reageren. De reactietijd zal hierdoor afnemen. De reactiesnelheid zal hierdoor toenemen.
  Video 2 (0:02:06)

 

Concentratie
Een reactie verloopt pas wanneer twee moleculen elkaar tegenkomen. Een hogere concentratie betekent, meer moleculen in dezelfde ruimte. Hierdoor zal de kans toenemen dat twee moleculen elkaar tegenkomen. Er zullen in dezelfde tijd meer moleculen reageren. De reactietijd zal hierdoor afnemen. De reactiesnelheid zal hierdoor toenemen.
  Video 3 (0:02:49)

 

Verdelingsgraad
Een reactie verloopt pas wanneer twee moleculen elkaar tegenkomen. Bij een vaste stof kunnen alleen de moleculen aan de buitenkant van de stof reageren. In video.4 wordt magnesium poeder gemend met zoutzuur. Door de stof fijner te verdelen is het oppervlak van de stof groter. Er zijn meer moleculen die in contact kunnen komen met het zoutzuur. Hierdoor zal de kans toenemen dat twee moleculen elkaar tegenkomen. Er zullen in dezelfde tijd meer moleculen reageren. De reactietijd zal hierdoor afnemen. De reactiesnelheid zal hierdoor toenemen.
  Video 4 (0:02:27)

 

Katalysator
Een chemische reactie kun je ook versnellen met een katalysator . Ammoniak wordt gemaakt uit zuurstofgas en waterstofgas. Deze reactie verloopt snel bij hoge temperaturen. Om deze reactie sneller te laten verlopen bij lagere temperaturen wordt ijzeroxide als katalysator toegevoegd. Dit is een stof die wel meedoet aan de reactie maar tijdens de reactie niet verbruikt wordt.
   

 

links & downloads


effect van een katalysator (0:02:39)
 

effect van verdelingsgraad (0:02:45)

animatie werking katalysator (0:01:38)

effect van temperatuur (0:03:12)

animatie effect temperatuur (0:02:49)

reactiesnelheid
 
       

 

NASK2/K/10-11

 

| + -