Direct zoeken
 

.

reactieverhouding

Massaverhouding ❸

uitleg

Wanneer we het in de scheikunde hebben over massaverhouding dan bedoelen we de verhouding in de massa 's tijdens chemische reacties. Als je de massaverhouding tijdens een reactie weet, kun je berekeningen doen. Je kunt bijvoorbeeld uit rekenen hoeveel reactieproduct je kunt maken met een hoeveelheid beginstof . Stel we gaan salmiak maken door 288 gram zoutzuur met ammoniak te laten reageren. De massaverhouding tussen zoutzuur en salmiak is 36 : 53. Je kunt dan uitrekenen hoeveel salmiak hierbij ontstaat (voorbeeld 1)   Voorbeeld 1

 

 

 

Massapercentage ❸

uitleg

In 100 gram drop zit ongeveer 58 gram suiker. Dit kun je aflezen op het etiket (afbeelding 1). Dit is 58 procent van de totale massa . We noemen dit het massapercentage . Massapercentage kort je af met massa %. Stel dat de totale massa van een zak drop 450 gram is. Er zit in die zak drop 19,35 gram eiwit. Het massapercentage kun je berekenen met een verhoudingstabel (voorbeeld 1) of met een formule (voorbeeld 2).   Afbeelding 1

 

Voorbeeld 1
  Voorbeeld 2

  Video 1 (0:02:50)

 

 

 

Volumepercentage ❸

uitleg

Op een fles whiskey staat '46% VOL.' Hiermee wordt het alcoholgehalte bedoeld. De afkorting 'VOL.' betekent in dit geval dat het om een volumepercentage gaat. Volumepercentage kort je af met volume %. Stel er zit 322 mL alcohol in een fles whiskey van 700 mL. Wat is dan het volumepercentage alcohol? Dit kun je berekenen met een verhoudingstabel (voorbeeld 1) of met een formule (voorbeeld 2).
  Afbeelding 1

 

Voorbeeld 1
  Voorbeeld 2

   

 

 

 

Overmaat en tekort ❸

uitleg

Stoffen reageren in vaste massaverhoudingen met elkaar. Wanneer je twee stoffen met elkaar laat reageren kun je te maken krijgen met een overmaat . Je hebt dan teveel van een beginstof toegevoegd en die blijft over na de reactie . In de industrie worden chemische reacties op grote schaal uitgevoerd. Dit betekent dat er hele grote hoeveelheden beginstoffen gebruikt worden. Het is dan belangrijk precies te weten hoeveel beginstoffen je nodig hebt. Stel je laat 100 gram magnesium reageren met 350 gram zoutzuur. Welke stof is dan in overmaat ? Hoeveel gram heb je teveel? Dit kun je berekenen met een verhoudingstabel als je de massaverhouding weet (voorbeeld 1).

 
  Voorbeeld 1

 

tekort
In voorbeeld 1 berekenen we hoeveel zoutzuur nodig is voor 100 gram magnesium. Stel dat je met maar 240 gram zoutzuur was begonnen. Dan was er te weinig zoutzuur. Je zou dit een ' ondermaat ' kunnen noemen. Magnesium is dan in overmaat , maar je hebt nog niet berekent met hoeveel gram. Als dit gebeurd moet je de berekening nogmaals doen. Alleen moet je dan uitrekenen hoeveel gram magnesium je nodig hebt voor de aanwezige hoeveelheid zoutzuur (voorbeeld 2).
  Voorbeeld 2

 

NASK2/V/1-A

 

Atoommassa en molecuulmassa ❹

uitleg

Atoommassa
De massa van een hoeveelheid stof wordt bepaald door het aantal atomen en de atoomsoorten die in de stof voorkomen. Omdat atomen erg klein zijn wordt de atoommassa niet gemeten in de eenheden gram of kilogram. De eenheid die we gebruiken voor de massa van atomen en moleculen is de atomaire massa - eenheid (u). Men heeft afgesproken dat 12 u gelijk is aan de massa van één koolstof atoom (afbeelding.1). Een koolstof atoom weegt daardoor precies 12 u. Van alle andere atoomsoorten is de massa bepaald in vergelijking met die van koolstof. Zo heeft een magnesium atoom ongeveer twee keer zoveel massa als een koolstof atoom. De atoommassa van magnesium is ongeveer 24 u. De atoommassa 's vind je in het periodiek systeem in je binas.
  Afbeelding 1

 

Molecuulmassa
Met de molecuulformule van een stof kun je de relatieve molecuulmassa bepalen. In de molecuulformule staat welke atoomsoorten er in het molecuul voorkomen. Door de index wordt ook aangegeven hoeveel atomen van elk soort er in elk molecuul zitten. Door de atoommassa van alle atomen op te tellen bereken je de molecuulmassa .
   

 

Je kunt de molecuulmassa van een stof bepalen

1 - Schrijf de molecuulformule van de stof op.

2 - Schrijf eronder welk atoomsoorten er in het molecuul voorkomen.

3 - Bepaal hoeveel atomen van elk soort in het molecuul voorkomen.

4 - Zoek in binas de atoommassa 's van elk van de atoomsoorten op.

5 - Vermenigvuldig de aantallen met de atoommassa 's

6 - Tel alle berekende massa 's bij elkaar op.

  Video 1 (0:01:50)

 

 

 

links & downloads


molecuulmassa
(0:05:52)

periodiek systeem van video's (EN)

dynamisch periodiek systeem
   

 

NASK2/V/1-A

 

Massaverhouding berekenen ❹

uitleg

Tijdens een chemische reactie reageren beginstoffen in een bepaalde massaverhouding met elkaar. Ook tussen de massa 's van de reactieproducten bestaat een verhouding. Deze verhouding kun je zelf berekenen door van elk molecuul de molecuulmassa te berekenen en deze vervolgens te vermenigvuldigen met de coefficienten uit de reactievergelijking . Een voorbeeld zie je in afbeelding.1.   Afbeelding 1

 

Eerst leren: reactievergelijking , molecuulmassa    
Je kunt de massaverhouding berekenen bij een reactievergelijking .

1 - Controleer of de reactievergelijking kloppend is.

2 - Bereken van elk molecuul de relatieve molecuulmassa .

3 - Vermenigvuldig de molecuulmassa 's met de coefficient van dat molecuul .

   

 

links & downloads


Massaverhouding 1 (0:08:54)

Massaverhouding 2
(0:04:49)
     

 

NASK2/V/1-A

 

Rekenen met concentratie ❹

uitleg

Een glas cola van 33.cL bevat ongeveer 30.mg cafeïne. Eén liter cola bevat dan ongeveer 90 mg cafeïne. Dit is de verhouding tussen de hoeveelheid cafeïne ten opzichte van de hoeveelheid cola. We noemen zo'n verhouding een concentratie . Je kunt ook zeggen dat de concentratie cafeïne in cola 90.mg/L is. Als je 100.mL cola in een glas schenkt, komt er ook 9.mg cafeïne mee. Bij een concentratie gaat het vaak om een vaste stof die opgelost is in een vloeistof. Voor de vaste stof wordt dan vaak een eenheid van massa .(m) gebruikt, en voor de vloeistof een eenheid van volume .(V). De concentratie wordt vaak afgekort met de kleine letter c. Voor de eenheid van concentratie wordt vaak g/L of mg/L gebruikt (afbeelding.1).   Afbeelding 1

 

eerst leren: grootheid , eenheid , GGFIBAC , formule    
Je kunt rekenen met de formule    m = c x V
   

 

links & downloads


oplosbaarheid
 

concentratie
 

oefeningen met m=cxV (∞)
   

 

NASK2/K/7

 

Rekenen aan neerslagreacties ❹

uitleg

Een neerslagreactie is een reactie tussen twee zouten waarbij een neerslag ontstaat. Wanneer bijvoorbeeld een magnesiumchloride (MgCl2) oplossing mengt met een natriumhydroxide (NaOH) oplossing , dan ontstaat er een neerslag van magnesiumhydroxide.

Mg2+(aq)  +  2 OH-(aq)  →  Mg(OH)2 (aq)
   

 

Eerst leren:
zouten , concentratie , molecuulmassa , massaverhouding , reactievergelijking

 
   
Je kunt rekenen aan neerslagreacties .

voorbeeld
Stel je hebt 0,25 L magnesiumchloride oplossing met een concentratie van 60 g/L. Hoeveel natriumhydroxide heb je nodig om alle magnesium ionen tot magnesiumhydroxide te laten reageren?

1 - Bereken hoeveel gram magnesium ionen er in de vloeistof zitten.
     ( concentratie x volume )

2 - Bepaal de massaverhouding tussen de magnesium ionen en hydroxide ionen .

3 - Bereken de massa van de hydroxide ionen .

4 - Bepaal de massaverhouding tussen hydroxideionen en natriumhydroxide.

5 - Bepaal de massa natriumhydroxide.

   

 

 

links & downloads


Een neerslagreactie
(0:01:02)
       

 

NASK2/K/10-15

 

Wet van behoud van massa ❹

uitleg

In 1789 kwam Antoine Lavoisier erachter dat de totale massa tijdens een chemische reactie altijd gelijk blijft. We noemen dit de wet van behoud van massa (afbeelding.1). Tijdens een chemische reactie worden moleculen veranderd in andere moleculen . De atomen blijven hetzelfde. Er verdwijnen dus geen atomen, en er komen geen nieuwe atomen bij. Het totaal van alle atoommassa 's blijft daarmee ook gelijk. Zelfs bij een verbranding is de massa van alle beginstoffen gelijk aan de massa van alle reactieproducten , hoewel het lastig is om dit te meten.   Afbeelding 1

 

links & downloads

video: massa behoud bij neerslag (0:01:05)    

NASK2/V/1-A

 

| + -