Direct zoeken
 

.

spiegels

Gezichtsveld via de spiegel ❷

Gezichtsveld via de spiegel ❷

uitleg

Verkeersspiegel
Langs de weg zie je nog wel eens de verkeersspiegel (afbeelding.1). Deze worden geplaatst op onoverzichtelijke kruisingen en uitritten. De bestuurders krijgen via de spiegel een stuk gezichtsveld dat ze anders niet zouden kunnen zien. In tekeningen kun je met je geodriehoek precies bepalen wat je via een spiegel kunt zien (afbeelding.2).

Gezichtveld via een spiegel tekenen
Om het gezichtsveld via een spiegel te tekenen bepaal je eerst waar het kijkpunt is. Dit is vaak het oog van een getekend persoon of dier. Je tekent het beeldpunt van het kijkpunt . Daarna teken je lijnen vanaf dit beeldpunt , langs de randen van de spiegel. Als laatste teken je de teruggekaatste lichtstralen vanaf de randen van de spiegel naar het kijkpunt (video.1).
  Afbeelding 1


Afbeelding 2

meer uitleg

 
 
In het plaatje hierboven zie je een stukje van een auto.
De plek waar vandaan de bestuurder zou kijken is het voorwerp genoemd.
Onderin zie je een paaltje.
De vraag is: "Kan de bestuurder het paaltje zien in de zijspiegel?"
 
Stap 1
 
Omdat het spiegeltje erg klein is tekenen we als eerste een hulplijn langs het oppervlak van de spiegel.
Daarmee kunnen we straks makkelijker loodrecht de voorwerpsafstand meten.

 
   
Stap 2
We leggen de geodriehoek met de loodlijn over de hulplijn die we net hebben getekend.
We meten naar rechts de afstand van de spiegel tot het voorwerp .
Aan de linkerkant van de spiegel tekenen we het beeldpunt op precies dezelfde afstand .
 
Stap 3
Nu tekenen we vanuit het beeldpunt lijnen langs de rand van de spiegel.
Let op dat de lijn aan de linkerkant van de spiegel gestippeld moet zijn.
De lijn die net getekent is, is de lichtstraal die nog net aan de rand op de spiegel kan vallen.
     
     
Stap 4
Teken nu waar de lichtstraal die je net hebt getekent naar toe gekaatst zou worden.
Dit is, als je netjes getekent hebt altijd precies naar het voorwerp .
 
Stap 5
Nu doen we nog hetzelfde voor de andere kant van de spiegel.
Teken de pijltjes in de lichtstralen .
Het oranje gebied tussen de twee lichtstralen is wat de bestuurder kan zien via de spiegel.

begrippen

geen    

doelen

doel 1 - Je kunt uitleggen hoe we een voorwerp via een spiegel zien.
Van lichtbronnen komt er direct licht . Van donkere voorwerp komt weerkaatst licht . Als licht van een voorwerp via een spiegel bij onze ogen komt, zien wij het voorwerp . Als het licht dat van dat voorwerp komt niet in onze ogen kan komen via de spiegel, kunnen we het ook niet zien in de spiegel.

 

doel 2 - Je kunt tekenen welk gebied je kunt zien via een spiegel.
1 - Bepaal eerst vanaf welk punt ( kijkpunt ) er gekeken wordt.
2 - Teken het beeldpunt van het kijkpunt . (Verleng eventueel het oppervlak van de spiegel om makkelijk een loodlijn te tekenen.)
3 - Teken lichtstralen vanuit het beeldpunt langs de rand van de spiegel. (pijl richting de spiegel en stippelen achter de spiegel)
4 - Teken lichtstralen vanaf de rand van de spiegel naar het kijkpunt (pijlen richting het kijkpunt )

links & downloads


spiegelbeel
(0:06:25)
       

NASK1/K/7-5

Virtueel en reëel beeld ❸

uitleg

Met een bolle lens kun je een beeld maken op een scherm. Het beeld zit dan echt op het scherm. Je noemt dat een reëel beeld. (reëel = echt). Een reëel beeld kun je zichtbaar maken op een scherm. De lichtstralen gaan naar het beeld toe en van het beeld naar je ogen. Het beeld staat op de kop.
Bij een spiegelbeeld is dat anders. Het lijkt misschien of het spiegelbeeld achter de spiegel zit. Maar als je achter de spiegel kijkt, zie je daar geen beeld. Het beeld is er niet echt, het lijkt alleen maar of het daar is. Je noemt dat een virtueel beeld (virtueel = niet echt). Een virtueel beeld staat rechtop. Je kunt een virtueel beeld niet zichtbaar maken op een scherm.
  Afbeelding 1

 

NASK1/K/7-5

 

| + -