Direct zoeken
 

.

stoffen en veiligheid

Veilig werken met stoffen ❸

uitleg

Tijdens de scheikunde practica zijn er een aantal veiligheidsregels (afbeelding 1). De regels moeten ervoor zorgen dat er geen ongelukken gebeuren. Ook zijn er in het lokaal een aantal veiligheidsvoorzieningen. De brandblusser gebruik je om een plaatselijke brand te doven (afbeelding 2). De nooddouche gebruik je als je onder de chemische stoffen bent gekomen (afbeelding 3). Het blusdeken gebruik je als iemands kleding is gaan branden (afbeelding 4). De oogdouche gebruik je als je chemische stoffen in je ogen hebt gekregen (afbeelding 5). De noodstop gebruik je om alle stroom en gas in het lokaal in één keer uit te zetten (afbeelding 6).  
Afbeelding 1

 

Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6

 

NASK2/K/4-1

 

Gevarensymbolen ❸

uitleg

Om je snel en doeltreffend te wijzen op de gevaren van een stof zijn er gevarensymbolen bedacht (afbeelding 1). De plaatjes moeten je op de meest voorkomende gevaren wijzen. Je vindt ze op het etiket. Op ontkalkingsmiddel staat bijvoorbeeld irriterend omdat er een sterk zuur in zit. Op spiritus staat bijvoorbeeld lichtontvlambaar. Dat betekent dat het makkelijk kan branden. Het is goed om dit soort stoffen veilig op te bergen zodat er bijvoorbeeld geen kleine kinderen bij kunnen. Pas geleden zijn deze pictogrammen veranderd om ze meer internationaal te maken.    

 

Afbeelding 1

 

NASK1/K/4-4 en NASK2/K/4-1

 

Veiligheidskaarten ❸

uitleg

Om veilig met stoffen te kunnen werken zijn er voor de gevaarlijke chemische stoffen veiligheidskaarten gemaakt. Op een veiligheidskaart vind je de eigenschappen van een stof zoals kookpunt en smeltpunt . Je vindt vooral eigenschappen die te maken hebben met de veiligheid zoals de ontbrandingstemperatuur . Verder vind je de effecten die de stof heeft bij inademen, inslikken en contact met de huid en vooral wat je in die situatie moet doen. Wanneer je met echt gevaarlijke stoffen gaat werken is het verstandig om de veiligheidskaart van die stof door te nemen. Je docent doet dit vast en zeker.   Afbeelding 1

 

NASK1/K/4-4 en NASK2/K/4-1

 

De gifwijzer

*** moet nog gemaakt worden ***

NASK1/K/4-1

 

| + -