Direct zoeken
 

.

verbranding (nask1)

Verbrandingen herkennen ❸

uitleg

Er komen meestal veel mensen kijken als er een brand is (afbeelding 1). Mensen komen dan vooral kijken naar de spectaculaire verbrandingsverschijnselen . Voorbeelden van verbrandingsverschijnselen zijn licht , rook , gloeien, vonken , brandgeur en warmteontwikkeling. Het licht komt vooral van de vlammen. De geelrode vlammen die je bij een huisbrand ziet ontstaan doordat onverbrande kleine deeltjes roet zo warm worden dat ze gaan gloeien. Rook bestaat uit verbrandingsgassen vermengt met kleine, zwevende onverbrande deeltjes roet . As bestaat uit de overgebleven onverbrande stoffen .

Langzame Verbrandingen
Toch verlopen niet alle verbrandingen zo spectaculair als een brand. Een verbranding is elke chemische reactie van een stof met zuurstof. Wanneer ijzer roest reageert het ook met zuurstof. Het roesten van ijzer is een voorbeeld van een langzame verbranding . In je lichaam verbrand je voedsel. Daarbij komt wel warmte vrij, maar er is geen brand. Ook dit is een voorbeeld van een langzame verbranding .
  Afbeelding 1

 

NASK2/K/5-1

 

Drie soorten vlammen ❸

uitleg

De brander kent drie soorten vlammen (afbeelding 1). De gele vlam ontstaat wanneer de luchtschijf helemaal gesloten is. Hierdoor komt er te weinig zuurstof bij de vlam voor een goede verbranding . Een deel van het gas verbrandt niet goed waardoor er roetdeeltjes ontstaan. Deze roetdeeltjes beginnen door de hoge temperatuur in de vlam te gloeien. De blauwe vlam ontstaat wanneer de luchtschijf iets open gedraaid is. De verbranding is nu wel volledig. Er ontstaan geen roetdeeltjes die de vlam geel kleuren. We zeggen de vlam is kleurloos, in werkelijkheid zie je een lichte blauwe gloed. De ruisende blauwe vlam ontstaat wanneer de luchtschijf ruim open gedraaid is. Er ontstaat een kern in de vlam die een lichter blauwe kleur heeft. De vlam geeft een ruisend geluid .

 
  Afbeelding 1

 

NASK2/K/5-4

 

Het broeikaseffect ⓪

uitleg

De zon verwarmt de aarde. Het licht dat van de zon op de aarde schijnt wordt omgezet in warmte . Met deze warmte alleen zou de gemiddelde temperatuur op aarde ongeveer -18 graden Celsius zijn. Door het broeikaseffect wordt een deel van de warmte die de aarde uitstraalt weer terug gekaatst (afbeelding 1). Eén van de belangrijkste broeikasgassen die warmte terugkaatst is koolstofdioxide , (CO2)
De temperatuur op aarde is hierdoor gemiddeld zo'n 15 graden Celsius. Het broeikaseffect maakt leven op aarde dus mogelijk. Sinds de industriële revolutie is de hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht gestegen met zo'n 46%. De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt hierdoor. Dit heeft nadelige gevolgen voor al het leven op aarde.
  Afbeelding 1

 

links & downloads


natuurlijk broeikas effect (0:02:13)

het versterkt broeikaseffect (0:02:24)

broeikaseffect
   

 

NASK1/K/6-3 en NASK2/K/5-3

Koolstofmonoxide ❸

uitleg

Bij de onvolledige verbranding van brandstoffen komt roet vrij. In een gele vlam zijn het kleine deeltjes roet die gloeien door de warmte van de vlam die voor de gele kleur zorgen. Bij een onvolledige verbranding kan ook koolstofmonoxide ontstaan. Dit is een kleurloos en reukloos gas dat bovendien giftig is. Omdat koolstofmonoxide geen geur heeft, wordt het nog wel eens een sluipmoordenaar genoemd. Thuis kan bijvoorbeeld in de cv-ketel een onvolledige verbranding optreden als de luchtaanvoer ervan verstopt raakt (afbeelding 1). Er ontstaat koolstofmonoxide dat zich langzaam door het huis verspreid. Om ongelukken te voorkomen kun je daarvoor koolmonoxide -melders kopen.   Afbeelding 1

 

 

 

Zwaveldioxide ❸

uitleg

Brandstoffen van bijvoorbeeld auto's, boten en vliegtuigen bevatten het element zwavel. Bij verbranding hiervan ontstaat zwaveldioxide . Dit gas is schadelijk voor de luchtwegen. Daarnaast reageert zwaveldioxide met het water in de lucht. Hierbij ontstaat een zuur . Zwaveldioxide veroorzaakt zure regen dat planten en sommige gebouwen en monumenten aantast. Om de stijging van zwaveldioxide in onze lucht te voorkomen zijn allerlei maatregelen genomen. Zo worden brandstoffen ontzwaveld. Dit betekent dat de zwavel uit de brandstof wordt verwijderd. En er zit een katalysator in de uitlaat van bijvoorbeeld auto's. De katalysator haalt de stikstofdioxide uit de uitlaatgassen voordat ze de uitlaat uitkomen.    

 

 

 

| + -