Direct zoeken
 

.

zwaarte- energie

Aantrekking (N/kg) ❷

uitleg

Op aarde
De zwaartekracht is de kracht die alle voorwerp naar de aarde trekt. Hoe groot de zwaartekracht is hangt af van de massa (m) van het voorwerp en de aantrekking (g). De aantrekking op aarde is 9,81 N/kg. Dit is de verhouding tussen de zwaartekracht en de massa . Je kunt een verhoudingstabel gebruiken om hiermee te rekenen. Je kunt ook een formule gebruiken (afbeelding 1). Op een leerling met een massa van 50 kg werkt bijvoorbeeld een zwaartekracht van ongeveer 490 newton . (voorbeeld 1).
   

 

Afbeelding 1
zwaartekracht .jpg" style="width: 240px; height: 180px" />
  Afbeelding 2
massa .jpg" style="width: 240px; height: 180px" />
  Voorbeeld 1

m  =  50 kg
g   =  9,81 N/kg
Fz  =  ?

Fz  =  m  x  g
Fz  =  50 kg  x  9,81 N/kg
Fz  =  490,5 N

 

eerst leren: GGFIBAC , afstand
 
   
Je kunt massa 's omrekenen tussen kg, g en mg

Je kunt rekenen met de formule F = m x g

   

 

{access 4.SuperAdmin,2.Docent,3.Admin}

doelen

doel 1 - Je kunt massa 's omrekenen tussen kg, g en mg

doel 2 - Je kunt uitleggen wat we bedoelen met aantrekking .

doel 3 - Je kunt uitleggen wat we bedoelen met zwaartekracht .

doel 4 - Je kunt rekenen met de formule F = m x g

{/access}

samenvatting

De zwaartekracht op een voorwerp is afhankelijk van de massa en de aantrekking . Aantrekking op aarde is ongeveer 9,81 N/kg (uit hoofd leren)

Fz = m x g

 
grootheid afkorting eenheid afkorting
zwaartekracht Fz newton N
massa m gram g
aantrekking g newton per
kilogram
N/kg

 

extra

De aarde is een hemellichaam, net als de andere planeten en manen in ons zonnestelsel. De aantrekking is niet op elk hemellichaam hetzelfde. De aantrekking op onze maan is bijvoorbeeld maar 1,6 N/kg. Een leerling met een massa van 50 kg lijkt op de maan veel lichter. Er werkt op deze leerling een zwaartekracht van ongeveer 80 newton . (voorbeeld 1).

Afbeelding 1

  Voorbeeld 1   Op de maan

m  =  50 kg
g  =  1,6 N/kg
Fz  =  ?

Fz  =  m  x  g
Fz  =  50 kg  x  1,61 N/kg
Fz  =  80 N

 

links & downloads


vallen in luchtledig (0:01:44)
 

massa omrekenen (∞)
 

oefeningen rekenen met F=mxg (∞)
   

 

NASK1/V/2-formules

 

De zwaarte-energie ❹

uitleg

Een zware boekentas op tillen kost energie . Hoe hoger je de boekentas optilt, hoe meer energie het kost. Een zwaardere boekentas kost natuurlijk ook meer energie . De energie die je nodig hebt hangt ook af van de valversnelling . Op de maan zou het optillen van dezelfde boekentas veel minder energie kosten. De energie die je nodig hebt noem je de zwaarte- energie . De zwaarte- energie hangt af van de valversnelling , massa en hoogte. Dit zie je terug in de formule (afbeelding.1). Deze energie komt weer vrij wanneer je de boekentas weer laat vallen. De zwaarte- energie wordt dan omgezet in bewegingsenergie . Zwaarte- energie wordt ook wel hoogte- energie genoemd. Omdat de zwaarte- energie van een voorwerp pas vrijkomt als het voorwerp valt, noemen we deze energie ook wel potentiele energie .   Afbeelding 1

 

Je kunt rekenen met de formule Ez = m · g · h    

 

links & downloads


zwaarte- energie introductie
(0:07:39)

zwaarte- energie
(basics)

zwaarte- energie
(uitgebreid)
   

 

NASK1/V/1-1

 

| + -