Direct zoeken
 

.

Artikelen

uitleg

Bij verbrandingen reageert een brandstof met zuurstof. Bij een volledige verbranding wordt de brandstof uit elkaar getrokken en reageert elk element apart met zuurstof. Als de brandstof het element koolstof bevat reageert dit met zuurstof om koolstofdioxide te vormen. Waterstof reageert met zuurstof tot diwaterstofoxide, beter bekend als water . Het element ijzer reageert met zuurstof tot ijzeroxide. Een oxide bestaat altijd uit het symbool van zuurstof en één ander element . De kommaformule van suiker is C,H,O. Dit is geen oxide omdat suiker naast het element zuurstof uit nog twee andere elementen bestaat.   Voorbeeld 1

elementen oxiden
koolstof C koolstofdioxide C,O
waterstof H water H,O
ijzer Fe ijzeroxide Fe,O
zwavel S zwaveldioxide S,O
aluminium Al aluminiumoxide Al,O

 

NASK2/K/5-3

 

| + -