Direct zoeken
 

.

Artikelen

Formule introductie en GGFIBAC

uitleg

In het hoofdstuk beweging gaat het over snelheid . De snelheid van iets bereken je door de afgelegde afstand te delen door de tijd die het daarvoor nodig had. Deze drie grootheden hebben altijd een vaste verhouding. Een formule geeft de vaste verhouding weer tussen twee of meer grootheden . Het lijkt heel veel op een wiskundige vergelijking. De formule voor snelheid zie je in aflbeelding.1. Let op, de streep tussen afstand en tijd betekent delen door. Met deze formule kun je één van de drie grootheden uitrekenen, als je de andere twee kent.
  Afbeelding 1

 

GGFIBAC
Om tijdens rekenopgaven niets over te slaan is er een volgorde bedacht waarin we rekenvragen oplossen . De eerste letters van elk van de stappen samen vormen de afkorting GGFIBAC (afbeelding.2). Om het stappenplan te kunnen gebruiken moet je deze stappen uit het hoofd leren.
  Afbeelding 2

meer uitleg

Met de formule voor snelheid kun je één van de drie grootheden uitrekenen, als je de andere twee kent. Je kunt dus drie soorten rekenvragen verwachten.

   

 

Soms moet je tussendoor nog omrekenen. In het linkervoorbeeld hieronder is de tijd in minuten terwijl de eenheid van de snelheid in kilometer per uur staat en de afstand in kilometers. De tijd staat dus in een eenheid die er niet bij past. Die moet je omrekenen.

     

begrippen

formule   Een vergelijking die een vaste verhouding aangeeft tussen twee of meer grootheden .
GGFIBAC   Een stappenplan om rekenvragen met formules zorgvuldig uit te rekenen.

doelen

doel 1 - Je kunt de formule voor snelheid uit het hoofd noemen in woorden en in afkortingen.

doel 2 - Je kunt de stappen van GGFIBAC uit het hoofd noemen en uitleggen wat elke stap betekent.

doel 3 - Je kunt met de formule van snelheid rekenvragen uitwerken volgens GGFIBAC .
bekijk de voorbeelden bij 'meer uitleg'.

links & downloads


kabelbaan
       

NASK1/K/3-6 en NASK2/K/3-6

| + -