Direct zoeken
 

.

Artikelen

De spanningsbron

tekst

Alle stoffen om ons heen bevatten elektrische deeltjes. We noemen deze deeltjes elektronen . Elektronen zijn nog veel kleiner dan moleculen en ze stoten elkaar af. Als deze elektronen gaan bewegen hebben we het over elektriciteit .

Je kunt deze elektronen in beweging brengen met een spanningsbron (afbeelding.1). Je kunt dit vergelijken met de pomp en de ketel van een centrale verwarming . De spanningsbron brengt de elektronen in beweging en geeft ze energie mee. Hoe sterk de elektronen vooruit geduwd worden noemen we de spanning (U). We meten spanning in volt (V) vernoemd naar de geleerde Alessandro Volta.

Een spanningsbron heeft altijd twee aansluitingen die we de polen noemen. De elektriciteit wil altijd van de positieve (+) pool naar de negatieve (-) pool.
  Afbeelding 1

begrippen

elektriciteit   het bewegen van elektronen .
elektron   een heel klein deeltje, veel kleiner dan een molecuul ,
elektronen zitten in alle stoffen .
spanning   de kracht waarmee een spanningsbron elektronen rond duwt,
we korten volt af met een hoofdletter U.
spanningsbron   een elektrisch onderdeel dat elektronen duwt.
spanningsverschil   het verschil in spanning tussen de twee polen van een spanningsbron
volt   de eenheid van spanning ,
we korten volt af met een hoofdletter V.

doelen

doel 1 - Je kunt uitleggen wat elektriciteit is.
Elektriciteit is het bewegen van elektronen . Dit zijn kleine deeltjes, nog kleiner dan moleculen , die elkaar afstoten. Deze elektronen komen in alle stoffen om ons heen voor. Zodra je ze laat bewegen heb je te maken met elektriciteit .

doel 2 - Je kunt uitleggen wat een spanningsbron is.
Een spanningsbron is een apparaat dat elektronen in beweging brengt. Een spanningsbron heeft altijd een positieve pool en een negatieve pool. De elektriciteit wil altijd van de positieve pool naar de negatieve pool stromen.

doel 3 - Je kunt vier verschillende spanningbronnen noemen.
Voorbeelden van spanningsbronnen zijn de batterij, accu, dynamo en zonnecel.

doel 4 - Je kunt uitleggen wat we bedoelen met de grootheid spanning .
De spanning geeft aan hoe hard de elektronen geduwd worden. Bij een hoge spanning worden de elektronen dus hard vooruit geduwd.

doel 5 - Je kunt de eenheid van spanning noemen en de afkortingen van beiden.
Spanning meten we in volt . De afkorting van spanning is de hoofdletter U. De afkorting van volt is de hoofdletter V.

links&downloads


geschiedenis van elektriciteit
(0:01:20)

wat is elektriciteit ?
(0:01:40)
   
         

NASK1/K/5-2

| + -