Direct zoeken
 

.

Artikelen

Aantrekking (N/kg) ❷

tekst

Op aarde
De zwaartekracht is de kracht die alle voorwerp naar de aarde trekt. Hoe groot de zwaartekracht is hangt af van de massa (m) van het voorwerp en de aantrekking (g). De aantrekking op aarde is 9,81 N/kg. Dit is de verhouding tussen de zwaartekracht en de massa . Je kunt een verhoudingstabel gebruiken om hiermee te rekenen. Je kunt ook een formule gebruiken (afbeelding 1). Op een leerling met een massa van 50 kg werkt bijvoorbeeld een zwaartekracht van ongeveer 490 newton . (voorbeeld 1).
   

 

Afbeelding 1
  Afbeelding 2
  Voorbeeld 1

m  =  50 kg
g   =  9,81 N/kg
Fz  =  ?

Fz  =  m  x  g
Fz  =  50 kg  x  9,81 N/kg
Fz  =  490,5 N

begrippen

aantrekking   De verhouding tussen massa en zwaartekracht
op aarde ongeveer 9,81 N/kg
massa   De hoeveelheid stof waaruit een voorwerp bestaat. Massa korten we af met de kleine letter m. De eenheid van massa is de gram, dit korten we af met de kleine letter g.
zwaartekracht   De kracht waarmee de aarde een voorwerp naar zich toe trekt. Symbool Fz
Bereken je met F = m x g

doelen

doel 1 - Je kunt massa 's omrekenen tussen kg, g en mg
(zie het onderwerp metrisch stelsel )

doel 2 - Je kunt uitleggen wat we bedoelen met aantrekking .
De verhouding tussen massa en zwaartekracht
op aarde ongeveer 9,81 N/kg

doel 3 - Je kunt uitleggen wat we bedoelen met zwaartekracht .
De kracht waarmee de aarde een voorwerp naar zich toe trekt. Symbool Fz
Bereken je met F = m x g

doel 4 - Je kunt rekenen met de formule F = m x g
(zie het onderwerp formule )

links&downloads


vallen in luchtledig (0:01:44)

massa omrekenen (∞)

oefeningen rekenen met F=mxg (∞)
   
         

NASK1/V/2-formules

| + -