Direct zoeken
 

.

Artikelen

Massa vs gewicht

tekst

Steunpunt en Hangpunt
In afbeelding.1 zie je een hond die over een wipwap loopt. Met verschillende kleuren zijn de steunpunten van de verschillende voorwerpen aangegeven. De vrouw steunt met haar twee voeten op de grond (oranje). De hond steunt met drie van zijn poten op de plank (groen). De plank van de wipwap hangt op de schanierpunten (blauw). De hele wipwap steunt met twee balken op de grond (rood). Het steunpunt van een voorwerp is de plek waarop een voorwerp staat. Het hangpunt is de plek waaraan een voorwerp hangt.
 
 

 

Het verschil tussen Massa en Gewicht
In het dagelijks leven worden de begrippen massa en gewicht gebruikt alsof ze hetzelfde betekenen. In de natuurkunde zijn ze niet hetzelfde. Massa zegt iets over de hoeveelheid stof waaruit een voorwerp bestaat. We meten massa in bijvoorbeeld kilogram (afbeelding.2). Gewicht is de kracht die een voorwerp uitoefend op een steunpunt . De aarde oefent een zwaartekracht uit op de hond (afbeelding 1). Daardoor oefent de hond een kracht uit op de wipwap. Deze kracht noem je het gewicht van de hond. Gewicht is dus een kracht . Gewicht meten we in newton .
   

 

Afbeelding 1
  Afbeelding 2
  Afbeelding 3

begrippen

gewicht   De kracht die een voorwerp uitoefent op zijn steunpunt of hangpunt .
hangpunt   Het punt waaraan een voorwerp hangt.
massa   De hoeveelheid stof waaruit een voorwerp bestaat. Massa korten we af met de kleine letter m. De eenheid van massa is de gram. De afkorting van gram is de kleine letter g.
steunpunt   Het punt waarop een voorwerp steunt.

doelen

doel 1 - Je kunt uitleggen wat we bedoelen met een steunpunt en een hangpunt .
Een steunpunt is het punt waarop een voorwerp steunt en een hangpunt is het punt waaraan een voorwerp hangt.

doel 2 - Je kunt het verschil uitleggen tussen massa en gewicht .
Massa is de hoeveelheid materie (zegt dus iets over de hoeveelheid moleculen ), het gewicht is de kracht die deze massa uitoefend op een steun of hangpunt .

doel 3 - Je kunt de eenheid van massa noemen en de afkortingen van beiden.
Massa korten we af met de kleine letter m, de eenheid van massa is de gram en dit korten we af met de kleine letter g.

doel 4 - Je kunt de eenheid van gewicht noemen en de afkortingen van beiden.
Gewicht korten we af met de hoofdletter F en de index g (Fg)  De eenheid van gewicht is newton en dit korten we af met de hoofdletter N.

doel 5 - Je kunt het gewicht uitrekenen van een voorwerp dat, zonder te bewegen, ergens op staat of ergens aan hangt.
Dit bereken je met de formule Fg = m x g.  (zie het onderwerp formule )

links&downloads

 
       
         

NASK1/V/2-formules

| + -